Visjon og tankesett

Visjon handler for meg om viten at det gjennomtenkte trumfer det spontane. Det er kun gode visjoner som fungerer, fordi å etterfølge dem krever å ha tro på dem. 

Når man har fullstendig tro på visjonen man har skissert opp vanner man plantene sine selv om man er tørst. Man går stien ned langs fjellet fordi man vet den går opp lengre borte. 

 

Mange snakker om at man må jobbe hardt som entreprenør, men jeg har like mye tro på å jobbe smart. Da virker det ikke som man jobber i det hele tatt.

Nedenfor er noen av tankesettene jeg prøver å følge som aktør i det norske marked.

Samme

Språk

Jeg liker å kommunisere med nøkkelpersonene. De som har fingeren på pulsen til bransjen, sin egen bedrift og har en driv for å vinne. Ikke den jeg snakker med? Finn den personen. Det er viktig å ha felles underliggende insentiver - nå resultater. 

Binær tankegang

Sekundet jeg er på jobb er jeg på jobb. Da handler alt om å overføre mest mulig verdi på en så effektiv måte som mulig. Jeg har troen på at å være binær i tankegangen, som vil si å tenke som en computer - enten jobber jeg, eller så jobber jeg ikke - gjør at man kan utfordre seg selv for hvor godt man greier å levere på jobb, og belønne seg selv med å slappe av helhetlig når bjellen dinger. 

Rød i dag

Grønn i morgen

Jeg har tro på at investering er den universale regelen i markedet. Som en bue trekker pilen lengre fra målet når den spennes, vil det mest strategiske valget ofte være det som beveger en lengre fra å tjene en krone i dag. Dette innebærer mer tid i salgsprosesser, mer tid i å vise frem hvem man er (her du er nå) og mer tid på å bygge systemer som kan skaleres over tid.

Livssyklus

Fornøyde kunder kommer tilbake, fornøyde kunder trenger mer. Fornøyde kunder tipser vennene sine. Jeg søker å pleie kundeforholdene og visualiser deres felles verdiskapning gjennom en livssyklus og ikke kun et enkelt prosjekt.

Sann løsningsorientering

Løsningsorientert er et av de mest overbrukte ordene i næringslivet, men det er ikke uten grunn. Det er kanskje den beste kvaliteten en ressurs kan ha. Jeg har troen på at man finner det man leter etter i denne verden, og sann løsningsorientering handler om hvor sinnet går automatisk i møte med en utfordring. Som alle kvaliteter på et spektrum er det å være løsningsorientert et evigvarende prosjekt, og jeg hamrer i vei så godt jeg greier.

Høyt tempo

Jeg har troen på fysisk aktivitet. En godt fungerende kropp gir en godt fungerende hjerne. Jeg prioriterer å få inn fysisk aktivitet uansett situasjon. Det er mye forskning knyttet til den positive påvirkningen på å opprettholde flytende intelligens og å senke stress av trening - noe som igjen fører til god business. Jeg har, bank i bordet, ingen sykedager siden februar 2020.

Rett fra leveren

Jeg har ikke tro på å legge noe personlig i business. Jeg har tro på å legge all innsats og å knytte sin integritet til arbeidet en leverer, men del av å tenke på langtidsperspektiv er å verdsette negativ tilbakemelding som det var gull og ikke gjemme noe i skyggen.

 

Hva er bedre; å få en falsk positiv tilbakemelding i dag og innse etter fire-fem prosjekter at alle syntes du leverte dårlig, eller å få beskjed umiddelbart og justere? 

Bygg på grunnprinsipper

Hva vet vi at med sikkerhet at er sant? Hva kan vi trekke videre ut av den sikkerheten? Hva kan vi trekke videre ut av den?

Å gå helt til bunns i saken, fremfor å si "de sa det, så derfor bør det være sånn" er en tankemåte bak suksessen til mange store navn og bedrifter, og en måte jeg også søker å tenke på.

Surf på riktig bølge

Du kan padle så hardt du greier inn på en bølge som ikke har noe futt i seg og aldri komme deg på beina. I dagens verden forandrer markedet seg lynraskt, og å være taktisk rundt hva man jobber med er viktig. Jeg leverer en rekke forskjellige tjenester, og prioriterer og avvikler etter hvordan jeg ser markedet beveger seg. 

Skal vi få til noe sammen?

Visjon

Esbjug Media søker å være en støttespiller for små til mellomstore bedrifter når det kommer til å håndtere markedsføring på digitale platformer i en verden hvor å være tilstede digitalt blir stadig mer avgjørende.